sprzedaż jako forma pomocy

Co to jest sprzedaż? Pomagaj wykorzystując sprzedawanie

tomekskorczewski.pl » Blog » Co to jest sprzedaż? Pomagaj wykorzystując sprzedawanie


Sprzedaż, sprzedawanie to pomaganie (doradzanie) ludziom w podjęciu decyzji, która poprawi im jakoś życia. Sprzedaż to branża, w której pomaga się ludziom. Twoja rola polega na udzielaniu pomocy. Im więcej sprzedajesz, tym więcej pomagasz (a zatem nie sprzedając czynisz światu krzywdę). Sprzedawaj z myślą, że jeżeli klient od ciebie nie kupi, to będzie dla niego wielką stratą.

Sprzedawanie, sprzedaż polega na rozwiązywaniu problemów, na spełnianiu marzeń klienta. To służenie ludziom. Rozwiązujesz problem klienta za pomocą tego, co sprzedajesz. Postrzegaj siebie jako sprzedawcę, który niesie pomoc. Traktuj siebie nie tylko jako sprzedawcę, ale również jako przyjaciela, doradcę, nauczyciela.

sprzedawanie to pomaganie ludziom w podejmowaniu decyzji

Całe nasze życie to sprzedaż. Wszyscy jesteśmy sprzedawcami. W sprzedaży powinien być najważniejszy człowiek. Bądź w porządku człowiekiem, wówczas sprzedaż, też taka będzie. W dużej mierze o sprzedaży decyduje to, jakim jesteś człowiekiem.

Sprzedawanie to proces trwający przed, w trakcie i po zawarciu transakcji. Przy uczciwej sprzedaży obie strony odnoszą zwycięstwo. Sprzedawanie jest nieustannym procesem, który nigdy się nie kończy. Pamiętaj, każda sprzedaż jest inna, nie ma dwóch takich samych sytuacji, osób, okoliczności.

proces sprzedaży oparty na pomaganiu

W sprzedaży liczy się wszystko. Ważna jest wizja, marzenia, żeby wiedzieć po co, to się robi. Sprzedaż polega na operowaniu na emocjach, a nie na towarach. Sprzedajemy prestiż, uczucia, relacje. Sprzedawanie to transfer entuzjazmu. To przenoszenie uczucia.

Wyróżniki, cechy dobrego sprzedawcy

cechy dobrego sprzedawcy decydują o udanej transakcji

Sprzedawca to najważniejsze ogniwo w biznesie. Warto aby był odpowiednim człowiekiem.

 • autentyczność – wzbudza zaufanie, bądź autentyczny, otwarty, bezpośredni. Jeżeli będziesz autentycznie zainteresowany drugim człowiekiem, to łatwo będzie ci pozyskiwać klientów.
 • dyscyplina
 • ekscentryzm – wyróżniaj się, nie kieruj się zasadami normalności, bądź niekonwencjonalny, bądź szalony i szczęśliwy. Ekscentryczność – bycie dziwakiem jest fajne, tylko odmieńcy, ekscentrycy i dziwolągi zmieniają świat. Prezentuj swoją wyjątkowość. Podkreślaj swoją odmienność – ukrywaj podobieństwa. Jesteś cenny, bo jesteś wyjątkowy, niepowtarzalny. Jesteś największym cudem natury. Nie naśladuj innych. Bądź dumny ze swojej odrębności. Uwaga – wyróżniaj się, przyciągaj uwagę, aby wywierać wpływ. Wymyśl swój znak firmowy, gest. Dzięki niemu wszyscy cię zapamiętają.
 • elastyczność – bądź elastyczny, dostosowuj się do osoby z którą rozmawiasz, do jej sposobu myślenia
 • empatia – bądź empatyczny i wrażliwy, służ
 • entuzjazm – najważniejszym atrybutem sprzedawcy jest entuzjazm, bądź entuzjastyczny
 • etyczność – żyj w sposób etyczny, etyczne postępowanie
 • intencje – miej dobre intencje
 • humor – dobry humor podnosi sprzedaż, sprzedawaj posługując się nim, miej poczucie humoru, śmiej się z samego siebie
 • lojalność
 • motywacja – do sprzedawania powinny motywować cię pragnienia i potrzeby odbiorców
 • nachalność – nie bądź nachalny
 • niezawodność – daje ci wiarygodność
 • opanowanie – bądź spokojny, zrelaksowany i opanowany
 • organizacja – dobrze zorganizowany
 • osoba: miła
 • pewność siebie – miej wysokie poczucie wartości, lub siebie, bądź pewny siebie, ale pamiętaj, że nadmierna pewność siebie prowadzi do arogancji – nie bądź taki; im wyższą masz samoocenę, tym łatwiej będzie ci sprzedawać
 • pogodny – bądź zadowolony
 • pokora
 • pomocny
 • postawa i nastawienie: pozytywna postawa, pozytywne myśli, oczekiwania, bądź grzeczny, przyjacielski
 • przydatny, nie zamartwiaj się, nie bądź smutny, ponieważ w tym stanie możesz mieć problem ze sprzedażą
 • rozwój osobisty – nieustająca chęć rozwoju. W sprzedaży czy innych dziedzinach życia, bądź cały czas głodny wiedzy, zachowuj postawę początkującego.
 • słuchanie – umiejętność słuchania
 • sympatia – zdobywaj sympatię
 • szacunek – podchodź z szacunkiem do klienta
 • szczerość
 • uczciwość
 • uczynność – bądź uczynny
 • uprzejmość – czyń drobne uprzejmości
 • usłużność
 • uśmiech – bądź z uśmiechem na twarzy, uśmiechaj się mile i szczerze,
 • wiarygodność – buduj ją, bądź wiarygodny
 • wrażenie – rób dobre pierwsze wrażenie
 • wygląd – dobrze wyglądający, bądź ubrany jak najlepiej (ubranie to dobra inwestycja), dbaj o wygląd, wyglądaj podobnie jak twoi usługobiorcy
 • wytrwałość
 • zaangażowanie – bądź prawdziwie zaangażowany, wykaż klientowi szczere zainteresowanie i podziw
 • zaufanie – postawa godna zaufania, zaufanie jest jednym z ważniejszych czynników w sprzedaży, bądź godny zaufania, klient powinien ci wierzyć, dawaj nabywcom powody do zaufania
 • życzliwość.

Jak sprzedawać?

jak skutecznie sprzedawać

Pytania

sprzedawanie polega na zadawaniu pytań i słuchaniu odpowiedzi

Sprzedawanie polega na zadawaniu pytań. Sprzedajesz zadając odpowiednie pytania, dowiedź się czego chcę twój rozmówca, a potem pomóż mu to uzyskać Umiejętnie zadawaj pytania, a następnie uważnie słuchaj (ogólnie w trakcie rozmowy rób przerwy i słuchaj). Używaj pytań otwartych. Zadając odpowiednie pytania budujesz zaufanie. Pytania stanowią odpowiedź. Na początku rozmowy możesz zapytać czy możesz zająć chwile (szanuj czas twojego rozmówcy).

Słuchanie

aktywne i uważne słuchanie klienta

Ludzie z umiejętnością słuchania są wszędzie mile widziani. Słuchaj aktywnie. Słuchaj uważnie i nie przerywaj. Słuchając dowiadujesz się czego potrzebuje twój rozmówca. Bądź prawdziwym przyjacielem, uważnie wsłuchuj się w odpowiedzi, zachęcaj do dalszego opowiadania. W sprzedaży ważniejsze jest, żebyś był dobrym słuchaczem, aniżeli dobrym mówcą.

Mówienie, rozmowa

sposób mówienia w trakcie rozmowy z kontrahentami

Traktuj rozmowę z klientem jako wielkie wydarzenie. Mów prawdę. Mniej mów, więcej słuchaj. W trakcie rozmowy proś o wyjaśnienia oraz potwierdzaj to, co usłyszałeś własnymi słowami. Maluj słowami emocjonalne obrazy. Mów o tym, czego chcę klient, o korzyściach dla niego. Posługuj się językiem korzyści. Nie mów o sobie czego ty chcesz, mów o tym czego chcę twój rozmówca, przejmij jego punkt widzenia.

Wyrażaj się zwięźle i konkretnie. Dostrajaj się do sposobu mówienia klienta. Poznaj czym interesuje się twój rozmówca, jakie ma hobby i zacznij o tym rozmawiać. Chwal swojego rozmówce. Rób pauzę, zanim odpowiesz.

Nie stosuj schematów rozmowy, bądź naturalny. Niech twój głos będzie miły dla ucha. Miej „uśmiechnięty”, ciepły, przyjacielski głos. Nie spieraj się i nie kwestionuj poglądów rozmówcy.

Analiza potrzeb – problemy i potrzeby klienta

analiza potrzeb klienta oraz rozpoznanie problemu

Sprzedaż zaczyna się od analizy potrzeb (żeby dobrze pomóc klientowi, musisz znać jego potrzeby), którą dokonujesz za pomocą pytań. Potrzeby mogą być różne: fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku, samorealizacji, poznawcze, estetyczne, transcendencji. Dlatego bardzo ważne jest dokładne rozpoznanie potrzeb klienta. Zadbaj o to, aby twój produkt i usługa zaspakajały wiele różnych potrzeb. Twoja uwaga cały czas powinna być skupiona na potrzebach klienta.

Twoja rola jako sprzedawcy polega na zaspakajaniu potrzeb (pragnień) i rozwiązywania problemów. Pamiętaj, ze sprzedajesz rozwiązanie problemu lub zaspokojenie potrzeby. Jeżeli twój rozmówca ma świadomość potrzeb, to wówczas daj rozwiązanie, który będzie satysfakcjonujące. Zidentyfikuj problem u swojego klienta, a następnie zaproponuj rozwiązanie. Jeżeli klient zrozumie problem i poczuje się niekomfortowo, nieszczęśliwie, to wówczas zaproponuj swój produkt, dzięki któremu będzie mógł ponownie czuć się komfortowo.

Zidentyfikuj potrzeby (pokaż klientowi problem, brak równowagi), a potem spraw, aby klient je rozumiał. Buduj świadomość potrzeby. Nie skupiaj się na produkcie, tylko na potrzebie. Patrz na klienta, nie pod kontem swojego produktu, tylko pod kątem jego potrzeby. Reaguj szybko na potrzeby usługobiorców.

Przygotowanie i planowanie

przygotowanie i planowanie przyszłej transakcji

Planuj swoje działania. Działaj wedle planu. Planuj swoja rozmowę handlową. Bądź przygotowany, poznaj osoby, którym chcesz coś sprzedać. Dowiedz się o swoim kliencie jak najwięcej. Wejdź w buty swojego klienta. Poznawaj ludzi zaangażowanych w proces sprzedaży. Im więcej wiesz o swoim kliencie, tym z większym szacunkiem cię traktuje. Znaj branże, w której działasz. Bądź na bieżąco w dziedzinie, w której dokonujesz sprzedaży. Bardzo dobrze znaj produkty, usługi, które sprzedajesz. Sprzedawaj planowo, a nie przypadkowo.

Korzyści

twój produkt i usługa powinna przynosić korzyści dla ludzi

Ludzie nie kupują produktu, usługi, tylko korzyści, rozwiązania swoich problemów. Ludzie kupują narzędzia do zmiany, do polepszenia swojego życia.

Sprzedawaj wartości i korzyści. Koncentruj się na osobistych korzyściach klienta, akcentuj je. Oferuj dodatkowe korzyści podnoszące wartość. Twórz wartość dodaną, która wyróżni cię wśród konkurencji. Zastanów się nad wystawieniem bezwarunkowej gwarancji satysfakcji. Odwrócone ryzyko – zaproponuj klientom 100% gwarancje satysfakcji.

Cena

cena w sprzedaży nie powinna być najważniejsza

Nie konkuruj ceną, tylko wartością jaką dajesz. Dla klienta najważniejsza jest wartość, rozwiązanie problemu, a nie cena. Rywalizuj nie ceną, tylko jakością usługi. Nie zastanawiaj się nad obniżaniem cen, tylko na podnoszeniu wartości. Twój produkt, usługa nie kosztuje, on się opłaca.

Cena to nie jest główny czynnik decydujący o sprzedaży. Cena nie jest związana tylko z pieniędzmi, tylko z czymś więcej. Wydatek jaki poniesie nabywca, powinien być niczym w porównaniu, jakie będzie miał korzyści. O cenie mów na końcu. „Cena w złym czasie zabija sprzedaż”.

Proszenie i zamykanie sprzedaży

proszenie i zamykanie sprzedaży to ostatni etap transakcji

Zawsze proś o złożenie zamówienia, nie jeden raz tylko kilkakrotnie. Tracisz 100% zamówień, o które nie prosisz.

Nie bój się prosić. Jeżeli prośba nic nie da, to nic się nie stanie. Proszenie nie jest oznaką słabości, wymaga odwagi, nie ma w tym nic złego. Prosząc nie masz nic do stracenia, możesz jedynie zyskać. Nie spowoduje to, że znajdziesz się w gorszej pozycji, niż na początku. Proszenie jest grą liczbową, proś aż do skutku.

Ekspozycja ma wpływ na sprzedaż

jaki wpływ na sprzedaż ma ekspozycja

Szukaj ekspozycji, nie bój się eksponować. Pokazuj się światu. Spraw, aby ludzie cię poznali. „80% sukcesu to pokazanie się”. – Woody Allen. Opowiedz swoją historię, przedstaw ją światu. Eksponuj się na to, co cię onieśmiela, na ryzyko. Rób każdego dnia coś, żebyś był zauważony (efekt czystej ekspozycji – możesz przyzwyczaić się do wszystkiego, jeżeli dostatecznie długo będziesz to powtarzał).

Nadmierna ekspozycja nie stanowi problemu. Problem jest wtedy, kiedy nikt cię nie zna. Bądź wszechobecny, wszędzie gdzie się da. Wyjdź z ukrycia i pokaż się światu. Bądź synonimem tego, czym się zajmujesz. Bądź rozpoznawalnym.

Sprzedawanie – o czym warto pamiętać?

warunki zawarcia udanej transakcji

Kochaj to, co robisz. Kochaj swój produkt, usługę. Bądź przekonany co do swoich usług. Wierz w swoją usługę, wierz tak mocno w swój produkt, że niekupienie go będzie wielką stratą. Myśl, że to, co sprzedajesz jest najwspanialszym produktem na świecie.

 • Dlaczego ludzie kupują? Ludzie kupują, bo wierzą, że jesteś w stanie rozwiązać ich problem.
 • rzetelność popłaca
 • sprzedawanie nie polega na przesłuchiwaniu
 • wyznaczaj cele dotyczące sprzedaży, podejmowanych działań
 • sprzedaż będzie łatwiejsza, jeżeli cały czas będziesz wiedział czego pragniesz. Jeżeli wiesz czego pragniesz, to twoje działania nabierają siły.
 • kupujemy od kogoś, kogo lubimy. Lubimy to, co znamy, ludzi atrakcyjnych fizycznie, podobnych do nas, którzy prawią nam komplementy, tych z którymi mamy kontakt (w przyjemnych warunkach) i współpracujemy, z kim mamy przyjemne skojarzenia (zasada skojarzenia), z kim spędzamy czas podczas posiłku. Nie będę tutaj na ten temat pisał, tylko zaznaczę, że w sprzedaży możesz wykorzystać oprócz reguły lubienia inne reguły np. drogi = dobry, zasadę kontrastu. Reguły/zasady: (z książki „Wywieranie wpływu na ludzi”, Rober B. Cialdini) wzajemności, kontrastu, zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia i sympatii, autorytetu, niedostępności.
 • chętnie kupujemy od osób do nas podobnych, staraj się wyglądać jak twój typowy klient, poszukuj elementów, które łączą cię z klientem
 • sprawiaj aby ludzie po spotkaniu z tobą czuli się lepiej
 • koncentruj się na pomaganiu i nauczaniu, a nie tylko na pomaganiu
 • w trakcie sprzedaży koncentruj się na najważniejszych rzeczach
 • nie manipuluj, jeżeli klient to wyczuje, nic nie zdziałasz
 • sprzedawaj produkty i usługi jedyne w swoim rodzaju
 • lęk to pozytywny czynnik w profesjonalnej sprzedaży
 • ludzi do kupna motywuje strach przed stratą i żądza zysku
 • ludzie kupują emocjonalnie – klient podejmując decyzje w głównej mierze robi to pod wpływem emocji, a nie logiki, logiką uzasadnia zakup (dąż do tego, żeby kupujący łączył emocje z logiką). Klient podąża za emocjami. Kreuj najwięcej emocji.
 • ludzie kupują, to co chcą i nie zawsze tego faktycznie potrzebują
 • w trakcie sprzedaży angażuj zmysły klienta np. niech poczuje zapach nowego produktu
 • staraj się o referencje, zbieraj referencje i pokazuj je klientom (możesz je zabierać na spotkania handlowe), powołuj się na innych zadowolonych klientów, wykorzystuj dowody społeczne. Jeżeli ktoś nie chcę twojego produktu/usługi zawsze możesz zapytać o rekomendacje, może odmowę kupna będzie chciał w taki sposób ci zrekompensować.
 • nie dokonuj sprzedaży na stojąco, usiądź z klientem. Ludzie zazwyczaj dokonują decyzje zakupowe w pozycji siedzącej.
 • zanim zaczniesz sprzedawać nawiąż i buduj relacje (nawiązuj przyjaźń). Staraj się pozyskać przyjaciela w każdym kliencie. Zachęcaj, chwal (przyłapuj nabywcę na tym, gdy robi coś dobrze), doceniaj, wierz, podziękuj za inspiracje.
 • jakiś słaby mało znaczący punkt, uwaga (łagodnie negatywna informacja o sobie samym), może podnieść twoją wiarygodność
 • zbyt duża ilość informacji może spowodować, że druga strona nie kupi
 • niedostępność: Większość chcę tego co wszyscy. Ludzie pragną bardziej, jeżeli powiemy im, że nie mogą czegoś dostać.
 • chwal swoich konkurentów, nie mów o nikim źle
 • pamiętaj imię i nazwisko drugiego człowieka. Zwracając się do kogoś po imieniu, nazwisku sprawiasz, że ten ktoś czuje się ważny
 • pukaj do każdych drzwi (wszystkie media, firmy itp.) Stosuj kontakt twarzą w twarz, w ten sposób jesteś przekazać więcej informacji, twoje emocje, energię. Uściśnij porządnie dłoń i utrzymuj kontakt wzrokowy, niech dana osoba jako pierwsza opuści wzrok z ciebie. Uczyń z nawiązywania nowych kontaktów codzienną praktykę.
 • będąc dobrym człowiekiem, możesz stać się profesjonalnym sprzedawcą.

Klienci

klienci

W pierwszej kolejności skup się na pozyskaniu klientów. Najważniejsze dla ciebie powinno być zdobycie odbiorców. Bez potencjalnego nabywcy, sprzedaż nie istnieje. Najpierw musisz zdobyć klienta, żeby cokolwiek udoskonalać. Satysfakcja klienta nie może istnieć bez klienta. Zwiększaj liczbę użytkowników, a dopiero potem dbaj o ich satysfakcje. Najpierw niech ludzie się o tobie dowiedzą, a potem ich zadowalaj. Wykorzystuj każdą okazje do zdobycia klienta. Znajdź się tam, gdzie są twoi kupujący.

Cały czas, nieustannie i wytrwale pozyskuj nowych klientów. Wszędzie tam gdzie są ludzie, są twoi potencjalni nabywcy. Zdobywaj klientów na całe życie, zatrzymanie klienta jest tańsze, niż pozyskanie nowego. Traktuj klientów jako długoterminową inwestycje. Nie zapominaj o użytkowniku po dokonaniu transakcji. Całą uwagę koncentruj na kliencie, a nie na sobie. Stwórz własną kartotekę klientów. Jeżeli masz namiary do nowego odbiorcy, to jak najszybciej nawiąż z nim kontakt.

Zdobywaj prawdziwych fanów twojej firmy. Czyń z klientów swoich wyznawców. Niech twoi klienci będą twoimi sprzedawcami. Jeżeli w twoim życiu będzie gościła miłość, uczciwość, szczerość, łatwiej będzie ci w kontakcie z kontrahentami. Buduj wśród swoich klientów poczucie wspólnoty.

Klient powinien być przekonany, że chcesz dla niego jak najlepiej. Podnoś poziom komfortu swoich klientów. Zapewniaj klientom najlepszą z możliwych obsługę. Dawaj klientowi to czego chcę. Twórz przyjemną atmosferę między tobą, a klientem. Zapewniaj klientowi dobre samopoczucie. Usatysfakcjonowany klient, to najlepsza reklama. Klient o którego dbasz, zadba również o Ciebie.

Sprawiaj aby klienci czuli się wyjątkowo. Zapewniaj klientom doskonałe doświadczenia. Traktuj każdego klienta, jakby był najważniejszy na świecie. Przekraczaj oczekiwania klientów. Dawaj klientom więcej niż obiecywałeś. Szokuj swoich klientów, niech o tobie mówią. Sprawiaj, aby odbiorcy widzieli, że ci na nich zależy.

Przypominaj o sobie obecnym klientom. Powracaj do istniejących nabywców. Niech klienci o tobie pamiętają i mają twoje twoje nazwisko przed oczami. Wynagradzaj osoby polecające twoje usługi. Wynagradzaj klientów, dawaj prezenty. Dziękuj i informuj osoby, które polecają ci nowych odbiorców.

***Dąż do tego, żeby być tak ważnym, najlepszym w tym co robisz, aby to klienci przyjeżdżali do ciebie, a nie ty do nich.

(Krótko o tym) Jak zdobyć klienta?

wskazówki i sposoby jak zdobyć klienta

Zdobędziesz nowych klientów, jeżeli im zapłacisz, aby nimi się stali. Plusem jest wzrost liczby klientów, z kolei minusem wzrost kosztów.

Inne sposoby: Twórz nietypowe akcje marketingowe. Miej tanie produkty zwabiające klientów. Eksperymentuj z marketingiem. Promuj się przez „wirusowość”.

Promuj się w nieoczywistych miejscach, ogłaszaj się wszędzie. Działaj inaczej niż wszyscy. Twórz limitowane produkty. Twórz i rozdawaj klientom gadżety reklamowe, próbki. Zorganizuj konkursy. Rób szum wokół tego, co robisz. Nie twórz nowego rynku, zdobądź klientów, którzy już istnieją. Udoskonal produkty (te rozpoznawalne) konkurencji. Twierdzenie przeciwne (bliższe rzeczywistości): konkurencyjne rynki niszczą zyski.

Sprzedaż przez telefon

na czym polega sprzedaż przez telefon

Telefon w sprzedaży służy nie do sprzedawania, zawierania transakcji, ale do umawiania spotkań, na których zaprezentujesz produkt/usługę. ***Nie zawsze możliwe jest osobiste spotkanie z klientem (np. zainteresowany mieszka bardzo daleko), wówczas w trakcie rozmowy sprzedajesz.

Telefonując bądź wyprostowany i uśmiechnięty, wpłynie to na twój głos, będziesz wydawał się miły, pogodny. Oddychaj wolno, niech twoje pozytywne nastawienie będzie słyszane przez klienta. Dzwoń tylko wtedy, kiedy jesteś w dobrym nastroju, co będzie wyczuwalne dla rozmówcy.

Co zrobić, żeby pozbyć się lęku przed telefonowaniem?

pozytywna rozmowa telefoniczna z interesantem

Wiedz, że telefon to bezpiecznie narzędzie, nikt ci krzywdy nie zrobi, miej przygotowany cel rozmowy, określ dlaczego dzwonisz, z rozmowy czerp przyjemność, czuj ekscytacje, wizualizuj pozytywny przebieg rozmowy.

Zaplanuj i bądź pewien, że rozmowa potoczy się według twojego planu. Stwórz grafik twoich rozmów telefonicznych i wykonuj je każdego dnia, w tych samych godzinach. Pamiętaj w trakcie rozmowy o uśmiechu, miej dobre samopoczucie, bądź mentalnie przygotowany.

Jak radzić sobie z odmową (obiekcjami, odrzuceniem)?

sposób radzenia sobie z odmową, odrzuceniem i obiekcjami

Odrzucenie to mit. Twoja sytuacja nie zmienia się, jeżeli ktoś coś odrzuca. Każde „nie” przybliża cię do „tak”. Nie akceptuj początkowego „nie” klienta. Nie traktuj odmowy jako coś osobistego. Nie przyjmuj odmowy, nie bój się jej. Nie pozwól, by odmowa cię zniechęciła. Odrzucaj negatywne odpowiedzi. Pozbądź się strachu przed odrzuceniem.

Obiekcje pomagają w lepszym poznaniu klientów i zaspokojeniu potrzeb i pragnień. Obiekcje i zadawane pytania świadczą o zainteresowaniu. Lęk przed stratą jest jedną z częstych obiekcji klienta.

Jeżeli klient mówi nie, to podjął decyzje że nie kupi i teraz jest moment na podanie nowych informacji, żeby tą decyzje zmienił. Jeżeli znowu powie nie, to po raz kolejny powiedz o korzyściach…”Nie” oznacza, że klient nie wie dostatecznie dużo, żeby mógł powiedzieć TAK (jeżeli klient mówi nie, to znaczy, że ma za mało wiedzy o twoim produkcie, usłudze, żeby mógł powiedzieć tak).

Sprzedaż i sprzedawanie oczami różnych osób

sprzedawanie według zdania różnych autorytetów
 • Credo sprzedaży według Ziga Ziglara: „możesz zyskać w życiu wszystko, czego pragniesz, jeśli dostatecznie pomożesz innym ludziom dostać to, czego chcą!”
 • „Najlepszą formą sprzedaży jest taka, której nie widać na pierwszy rzut oka”. – Peter Thiel
 • „Jeśli potrafisz sprzedać siebie, potrafisz sprzedać wszystko”. – Fredrik Eklund
 • „Sprzedawanie to najlżejsza praca pod słońcem, jeśli tylko ciężko pracujemy”. – Frank Bettger
 • „Panowie, biznes sprzedaży sprowadza się w sumie do jednego: trzeba dostrzec ludzi. Pokażcie mi tylko przeciętnie uzdolnionego faceta, który zabierze się do pracy i szczerze opowie swoją historię, czterem może pięciu ludziom dziennie. A ja wam wtedy powiem, że ten facet się sprawdzi”. – z książki „Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie”
 • „Dowiedz się, czego ludzie pragną, i pomóż im to osiągnąć”. – Frank Bettger
 • „Kiedy pokażesz komuś, czego chce, poruszy on niebo i ziemię, aby to zdobyć”. – Frank Bettger
 • „Sprzedaż zaczyna się wtedy, kiedy klient mówi ‘nie’. W wielu przypadkach ‘nie’ znaczy po prostu, że klienci lub potencjalni klienci nie wiedzą dostatecznie wiele, aby powiedzieć ‘tak’. Tak naprawdę mówią oni: Muszę powiedzieć nie, ponieważ cenie sobie moją dużą ilość pieniędzy bardziej od twojej małej ilości korzyści”. – Ben Feldman
 • „… Pomóc rozmówcy zdecydować, czego chce, a potem pomóc mu w podjęciu decyzji, jak to osiągnąć”. – Frank Bettger
 • „Patrz na wszystko z punktu widzenia twojego rozmówcy i rozmawiaj z nim o tym, czego on sam chce, potrzebuje, podąża”. – Frank Bettger
 • „Podstawowa zasada w sprzedaży brzmi: Zawsze zarzucaj haczyk na wieloryby, a nie na płotki”. – Brian Tracy
 • „Jeden pokaz wart jest więcej niż tysiąc słów”. – z książki „Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie”
 • „Nigdy nie zapomnij o kliencie i nie pozwól, by on o tobie zapomniał”. – z książki „Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie”
 • „Najpierw umów się z klientem. Potem sprzedaj, co masz do sprzedania”. – Frank Bettger
 • „… Jeżeli stukając do drzwi czy dzwoniąc do potencjalnego klienta, jesteś w stanie powołać się na jego przyjaciela, pana Takiego-a-takiego, to wzbudzisz w kliencie poczucie, że dobrze by zrobił, poświęcając ci chwilkę. A to oznacza wzrost szansy sprzedaży o 50%, zanim w ogóle wejdziesz do domu klienta”. – z książki „Wywieranie wpływu na ludzi” Robert B. Cialdini
 • „Ponieważ 95% ludzi to imitatorzy (naśladowcy), a tylko 5% to inicjatorzy, ludzi bardziej przekonuje postępowanie innych niż jakikolwiek dowód jakości produktu, który moglibyśmy im przedstawić”. – Cavett Roberts
 • „Jedyna pewna metoda prowadząca do sukcesu to poziom obsługi wykraczający poza oczekiwania”. – Og Mandino
 • „Dla mnie odmowa to jakby ktoś zatrąbił mi prosto do ucha, by mnie obudzić i skłonić do działania, a nie powód do tego, by się wycofać”. – Sylvester Stallone
 • „Cena jest problemem tylko w przypadku braku wartości. Jeśli twoja cena odzwierciedla wartość, tak też będzie z twoim zyskiem”. – z książki Filozofia Hustle
 • „Wciąż powracamy, silniejsi, nie słabsi, gdyż nie pozwalamy, by odmowa nas pokonała. Ona jedynie wzmaga naszą determinację. Nie ma innej drogi do sukcesu”. – Earl G. Graves
 • „Jeśli lubisz innych, inni lubią ciebie”
 • „Sprzedaż robią słowa, ale kupuje się w milczeniu”. – Brian Tracy
 • „Musisz prosić. Moim zdaniem, proszenie to najpotężniejszy na świecie i najbardziej zaniedbywany klucz do sukcesu i szczęścia”. – Percy Ross.