Regulamin

regulamin skorczewskiego
tomekskorczewski.pl » Regulamin


Na stronie https://tomekskorczewski.pl/ znajduję się regulamin strony oraz regulamin usług świadczonych przez Tomasza Skorczewskiego wykonującego swoją działalność z siedzibą w Bydgoszczy.

Wszystkie osoby zainteresowane usługami świadczonymi przez Tomasza Skorczewskiego zobowiązane są do zapoznania się z poniższymi postanowieniami. Nie stosowanie się do niniejszych zasad, może być podstawą do wszczęcia odpowiedniego postępowania (włącznie z drogą sądową, w przypadku naruszenia praw autorskich i działań na szkodę autora) oraz niemożnością nawiązania współpracy między zleceniobiorcą, a zleceniodawcą.

Regulamin strony tomekskorczewski.pl
oraz usług Tomasza Skorczewskiego

zasady strony tomekskorczewski.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Usługobiorca = pacjent, klient, osoba zamawiająca, osoba korzystająca z usług.
 2. Usługodawca = Tomasz Skorczewski, autor, właściciel, administrator, podmiot świadczący usługi zgodne z ofertą znajdującą się na stronie.
 3. Strona = serwis.
 4. Właścicielem strony jest Tomek Skorczewski z siedzibą w Bydgoszczy. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawartości serwisu.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki usługobiorcy, w tym warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Strona zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookies.
 7. Na stronie w zakładce „kontakt” może znajdować się formularz kontaktowy, który służy wyłącznie do kontaktu między administratorem, a Tobą. Proszę nie wysyłajcie mi materiałów promocyjnych oraz innych wiadomości sprzecznych z regulaminem (np. oferty szkoleń, wykładów, wyposażenia gabinetu itp.)
 8. Regulamin może ulec zmianie, aktualna jego wersja występuję wyłącznie na stronie internetowej.
 9. Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja wszystkich jego punktów. Zamówienie usługi (np. diety) jest równoważne z akceptacją regulaminu.
stop kopiowania
 • Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i udostępniania treści zamieszczonej na stronie tomekskorczewski.pl. Treści są własnością właściciela, a ich wykorzystanie może być możliwe wyłącznie za zgodą autora.

2. Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent/usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia dzienniczka żywieniowego, rzetelnych odpowiedzi podczas wywiadu żywieniowego, przestrzegania ustnych i pisemnych zaleceń odnośnie realizacji planu żywieniowego/kuracji odchudzających.
 2. Pacjent zobowiązany jest do odpisywania na maile oraz wiadomości sms, a także odbierania telefonu, a w przypadku niemożliwości jego odbioru do niezwłocznego oddzwonienia.
 3. Pacjent może dostać zalecenia odnośnie wykonania dodatkowych badań (m.in badanie krwi, hormonów, przeciwciał, na alergie pokarmowe, nietolerancje pokarmowe) w przypadku stwierdzenia przez usługodawcę poważnych problemów zdrowotnych. Pacjent samemu podejmuję ostateczną decyzję o ich wykonaniu, jednakże brak przeprowadzonych badań może być podstawą do zerwania współpracy z usługobiorcą.

3. Obowiązki usługodawcy

 1. Tomasz Skorczewski zobowiązuję się do terminowego świadczenia usług, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej. Czas ułożenia jadłospisu to od 7 do 10 dni od momentu pierwszej wizyty/wizyty kontrolnej. Nie wywiązanie się z umowy jest podstawą do domagania się rekompensaty, która ustalona zostanie indywidualnie z właścicielem.
 2. Usługodawca utrzymuje kontakt z pacjentem, w celu kontroli realizacji planu żywieniowego oraz potrzymania motywacji.
 3. Właściciel strony w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie nieustannie pogłębia swoją wiedzę z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania. Dokonuje analizy różnych artykułów naukowych, publikacji medycznych.
 4. Usługodawca na pierwszej wizycie powiadamia pacjenta o realnych do osiągnięcia rezultatach procesu odchudzania.
 5. Usługodawca nie ma obowiązku tłumaczenia podjętych przez siebie decyzji, jednakże każdą zaistniałą sytuacje stara się rozstrzygnąć mając na względzie dobro drugiej strony.

4. Ochrona prywatności

 1. Nie udostępniam Twoich danych osobowych osobom trzecim. Służą one wyłącznie do kontaktu z Tobą oraz realizacji świadczonej usługi.

5. Płatności

 1. Kwoty podane w cenniku/ofercie na stronie internetowej są cenami brutto.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz odwoływania akcji promocyjnych.

6. Postanowienia końcowe

 1. Niewypełnienie przez pacjenta/usługobiorcę któregokolwiek z punktów regulaminu, może być podstawą do zerwania świadczenia usług przez zleceniodawcę.