Jak podejmować samodzielne i skuteczne decyzje

Jak podejmować decyzje?

tomekskorczewski.pl » Blog » Jak podejmować decyzje?


Twoje decyzje mają wpływ, jak wygląda twoje życie. Twoje życie powinno być kształtowane przez decyzje, a nie okoliczności zewnętrzne. Podejmując samodzielne decyzje, panujesz nad swoim życiem. Twoje decyzje kształtują twoje przeznaczenie, decydują o twoim losie.

Jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, na skutek decyzji podjętych w przeszłości. Mogą one być źródłem problemów lub szczęścia. Te drobne podejmowane każdego dnia mogą doprowadzić cię do sukcesu lub porażki. Te, które podejmujesz dzisiaj kształtują twoją przyszłość. Każda decyzja ma swoje konsekwencje.

swój wybór nie musisz uzgadniać z innymi osobami

Decyzje podejmuj w zgodzie, z samym sobą. Polegaj na swojej intuicji, instynkcie. Podjęcie decyzji jest proste, kiedy znasz swoje wartości. Podejmuj niezależne decyzje, które nie wynikają z chęci przypodobania się innym. Podejmuj je według własnego uznania, a nie opinii innych ludzi.

Podejmuj je rozważnie, ale szybko, od razu, nie zwlekaj. Swoich decyzji nie zmieniaj lub zmieniaj bardzo powoli. Nie rezygnuj ze swojej decyzji, dopóki nie sprawdzisz jej w działaniu. Bądź konsekwentny w wykonywaniu decyzji oraz elastyczny, jeżeli chodzi o sposoby jej realizacji.

sztuka, umiejętność i proces podejmowania decyzji

Nie bój się podejmować decyzji i wiedz, że nie zawsze będą one prawidłowe. Raz okażą się dobre, a innym razem złe. Nigdy nie jesteś w stanie uniknąć błędnych decyzji. Jak wystąpią błędy, to potraktuj je, jako okazje do nauki i rozwoju. Możesz spojrzeć na proces podejmowania decyzji trochę z innej strony. Traktować każdą podjętą samodzielnie decyzje, jako dobrą – bo twoją.

Pamiętaj, że nie podjęcie decyzji, też oznacza zadecydowanie (podejmuj je, w przeciwnym razie, ktoś podejmie je za ciebie). Brak decyzji rodzi również konsekwencje. Każda decyzja jest lepsza, niż jej brak, nawet ta zła. Zaakceptuj osobistą odpowiedzialność za podejmowanie decyzji.

Ćwicz się w podejmowaniu decyzji, trenuj swoje „mięśnie decyzyjne”. Im więcej decyzji będziesz podejmował, tym łatwiej będziesz sobie z nimi radził. Podejmuj decyzje często. Wiedz również, że jest coś takiego jak „potencjał decyzyjny”, a każda decyzja zużywa część twojego potencjału decyzyjnego.

decyzja zużywa potencjał decyzyjny

Zmiany zaczynają się od podjęcia decyzji. Jeżeli chcesz coś w swoim życiu zmienić, to podejmij decyzje o zmianie. Podejmując decyzje rozwijasz się. Podejmowanie decyzji, to nieodłączny element postępu. To kim jesteś dzisiaj zawdzięczasz swoim wczorajszym wyborom. Zdecyduj czego chcesz od życia, w ten sposób postawisz pierwszy krok, w kierunki swoich pragnień. Zdecyduj, co tak naprawdę chcesz zrobić.

Po jej podjęciu, nie myśl o niej, teraz jest czas na działanie. Zadecyduj i wyłącz myślenie. Działaj! Prawdziwa decyzja pociąga za sobą działanie. Nie podejmuj decyzji oglądając się za siebie (na przeszłość) tylko kierując się przyszłością. Wyciągaj wnioski z podejmowanych decyzji.

Jak nie podejmować decyzji?

zrównoważ myślenie i emocje

Decyzji nie podejmuj pod wpływem emocji (niech będą wolne od emocji), w złym stanie emocjonalnym. Równoważ racjonalne myślenie i emocje, wówczas podejmowana decyzja będzie najlepsza. Ludzie zazwyczaj podejmują decyzje emocjonalnie, a dopiero później logicznie sobie je uzasadniają. Na twoje wybory wpływa poziom cierpienia, który kojarzysz z daną emocją.

Decyzja w cytatach

mądre, właściwe i trudne decydowanie w życiu i pracy
  • „Trudne decyzje łatwe życie, łatwe decyzje trudne życie”.
  • „Bałagan jest wynikiem spóźnionych decyzji”. – Audrey Thomas
  • „Wartość decyzji mierzy się skalą odwagi, jakiej wymagało ich podjęcie”. – Napoleon Hill.