popularne skróty stosowane w dietetyce oraz żywieniu człowieka

Skróty stosowane w dietetyce i żywieniu

tomekskorczewski.pl » Blog » Skróty stosowane w dietetyce i żywieniu


Oczywiście nie są to wszystkie skróty z jakimi możecie się spotkać zagłębiając się w tematyce dietetyki i żywienia człowieka. Poniższy wykaz skrótów, co jakiś czas będę uzupełniał. Zapraszam również do zapoznania się z ofertą na stronie https://tomekskorczewski.pl/dietetyk-bydgoszcz/.

SKRÓTY:

 • ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) – zespół nadpobudliwości psycho-ruchowej z deficytem uwagi
 • AI (Adequate Intake) – poziom wystarczającego spożycia
 • ALA (α-Linolenic Acid) – kwas α-linolenowy (C18:3 n-3)
 • AR (Average Requirement) – poziom średniego zapotrzebowania
 • ATP (adenosine triphosphate) – adenozyno-5-trifosforan
 • AVP (arginine vasopressin) – wazopresyna
 • BEE (Basal Energy Expenditure) – podstawowa przemiana materii
 • BMI (Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała
 • CoA (coenzyme A) – koenzym A
 • CS (Chemical Score) – wskaźnik aminokwasu ograniczającego
 • DHA (docosahexaenoic acid) – kwas dokozaheksaenowy (C22:6 n-3)
 • DNA (deoxyribonucleic acid) – kwas deoksyrybonukleinowy
 • EAR (Estimated Average Requirement) – poziom średniego zapotrzebowania
 • EFSA (European Food Safety Authority) – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 • EPA (eicosapentaenoic acid) – kwas eikozapentaenowy (C20:5 n-3)
 • FA (Fatty Acids) – kwasy tłuszczowe
 • FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
 • FDA (Food and Drug Administration) – Agencja Żywności i Leków, USA
 • HDL (High Density Lipoprotein) – lipoproteina o wysokiej gęstości
 • IU (international unit) – jednostka międzynarodowa
 • IŻŻ – Instytut Żywności i Żywienia
 • LA (Linoleic Acid) – kwas linolowy (18:2 n-6)
 • LDL (Low Density Lipoprotein) – lipoproteina o niskiej gęstości
 • LTI (Lower Threshold Intake) – najniższy poziom spożycia
 • MCT (Medium Chain Triglicerides) – triglicerydy średniołańcuchowe
 • MetS (metabolic syndrome) – zespół metaboliczny
 • MJ – megadżul
 • MK (menaquinone) – menachinon
 • MUFA (Monounsaturated Fatty Acids) – jednonienasycone kwasy tłuszczowe
 • MZ – Ministerstwo Zdrowia
 • NIZP-PZH – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • NNKT – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
 • NPZ – Narodowy Program Zdrowia
 • PAL (Physical Activity Level) – poziom aktywności fizycznej
 • PUFA (Polyunsaturated Fatty Acids) – wielonienasycone kwasy tłuszczowe
 • RDA (Recommended Dietary Allowance) – poziom zalecanego spożycia
 • RI (Reference Intakes ranges for macronutrients) – referencyjne zakresy spożycia makroskładników,referencyjne spożycie
 • RWS – referencyjne wartości spożycia
 • SFA (Saturated Fatty Acids) – nasycone kwasy tłuszczowe
 • T3 – trijodotyronina
 • T4 – tyroksyna
 • TC (total cholesterol) – cholesterol całkowity
 • TEF (Thermic Effect of Food) – termiczny efekt pożywienia
 • TG (triglycerides) – triglicerdydy
 • TSH (thyroid-stimulating hormone) – tyreotropina
 • UL (Tolerable Upper Intake Level) – górny tolerowany poziom spożycia
 • VLDL (Very Low Density Lipoprotein) – lipoproteina o bardzo niskiej gęstości
 • WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
who, światowa organizacja zdrowia