normy żywienia w pracy dietetyka

Normy żywienia

tomekskorczewski.pl » Blog » Normy żywienia


Normy żywienia opracowywane są przez ekspertów poszczególnych państw. Mogą się różnić w zależności od kraju. W Polsce aktualnie obowiązujące normy zostały wydane przez NIZP-PZH. Dzięki nim dowiadujemy się ile powinniśmy dostarczyć do organizmu energii i składników odżywczych. W ten sposób możemy przeciwdziałać powstawaniu niedoborów pokarmowych oraz unikać negatywnych skutków zdrowotnych nadmiernej podaży żywności. Znajomość norm jest niezbędna w pracy wielu specjalistów m.in. dietetyków. Umożliwiają im układanie w pełni zbilansowanych diet.

Normy opracowywane są dla osób: zdrowych (osoby chore nie powinny w 100% na nich polegać), grup populacyjnych (gdzie uwzględnia się wiek, płeć, stan fizjologiczny). Dla osób (dorosłych) o prawidłowej masie ciała (a nie rzeczywistej). BMI od 18,5 do 24,99 kg/m2. Masę ciała ustalono na podstawie badań różnych grup populacji, siatek centylowych. Normy podają wartość spożycia składników odżywczych dla jednej osoby w przeciągu doby.

Niektóre składniki nie muszą być spożywane w podanych ilościach każdego dnia, ponieważ mają zdolność do magazynowania się w tkankach organizmu. Ten sam produkt w zależności od wielu czynników, może mieć różny skład chemiczny. Niewłaściwie przechowywane warzywa mogą zawierać zdecydowanie mniej wartości odżywczych. Dlatego normy zakładają ustaloną jakość żywności.

tkanki organizmu człowieka magazynujące składniki odżywcze

Normy ustalone są na różnych poziomach, w zależności od pokrycia zapotrzebowania osób należących do danej grupy populacji. Wyróżniamy:

 • średnie zapotrzebowanie AR (Average Requirement) lub EAR (Estimated Average Requirement) – adekwatne dla połowy osób w grupie
 • poziom średniego zapotrzebowania na energię EER (Estimated Energy Requirement)
 • zalecane spożycie RDA (Recommended Dietary Allowance) – pokrywa zapotrzebowanie prawie wszystkich osób w grupie (około 97 – 98 %)
 • spożycie referencyjne PRI (Population Reference Intakes) lub RI (Reference Intakes ranges for macronutrients – referencyjne zakresy spożycia makroskładników) – wystarczające dla wszystkich osób w grupie
 • najniższy poziom spożycia LTI (Lower Threshold Intake) – to granica poniżej której, u prawie wszystkich osób w grupie będą występować niedobory, zaburzenia spowodowane niewystarczającym spożyciem składników odżywczych
 • wystarczające spożycie AI (Adequate Intake) – stosowane wtedy, kiedy nie można obliczyć PRI lub nie można ustalić EAR, RDA
 • górny tolerowany poziom spożycia UL (Tolerable Upper Intake Level) – jeżeli go nie przekroczymy, to nie wystąpią niekorzystne skutki zdrowotne u prawie wszystkich osób w danej grupie. UL nie jest normą żywieniową. Nie powinien być przekraczany.
 • bezpieczne spożycie (Safe intake) – stosowany wtedy, kiedy nie można ustalić UL
 • poziom spożycia związa­ny z obniżeniem ryzyka rozwoju chorób przewlekłych – Chronic Disease Risk Reduction Intake (CDRR).

Aktywność fizyczna – PAL

poziom aktywności fizycznej i współczynnik PAL

W normach na energię możecie się spotkać ze współczynnikiem aktywności fizycznej PAL (Physical Activity Level). Wyróżniamy 3 poziomy aktywności fizycznej. PAL dla osób dorosłych:

 • mała aktywność fizyczna, PAL od 1,40 do 1,69
 • umiarkowana od 1,70 do 1,99
 • duża od 2,00 do 2,40.