chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej 3 stopnia

Chirurgiczne leczenie otyłości

tomekskorczewski.pl » Blog » Chirurgiczne leczenie otyłości


Chirurgiczne leczenie otyłości przeprowadza się u osób z otyłością III stopnia (nazywaną również otyłością olbrzymią – patologiczną), kiedy ich BMI wynosi powyżej 40 kg/m2. Operacje bariatryczne zalecane są także osobą z otyłością II stopnia (BMI = 35,0 – 39,99), u których stwierdzono występowanie chorób/schorzeń powstałych na skutek otyłości. Pacjentów kwalifikuje się do operacji na podstawie opinii wielospecjalistycznego zespołu ekspertów: chirurga, dietetyka, psychologa, psychiatry, internisty, a same operacje w dużym skrócie dzielą się na: inwazyjne i mniej inwazyjne.

Operacje bariatryczne mają przede wszystkim za zadanie ratować życie człowieka i mogą być wykonywane dopiero, jeżeli zmiany w stylu życia, ograniczenia dietetyczne, wprowadzenie ćwiczeń fizycznych nie przyniosło pożądanych rezultatów, w postaci utraty kilogramów. To nie może być droga na skróty (nie chcę mi się zmienić nawyków żywieniowych, to poddam się chirurgicznemu leczeniu), lecz nierzadko ostatnia deska ratunku.

Rodzaje operacji bariatrycznych:

rodzaje operacji bariatrycznych

⇒ restrykcyjne (ograniczające spożywanie pokarmów):
– opasanie żołądka (AGB, adjustable gastric banding),
– pionowa opaskowa plastyka żołądka (VSG – vertical sleeve gastrectomy; VBG – vertical banded gastroplasty).
⇒ operację powodujące zmniejszone wchłanianie:
– wyłączenie żółciowo – trzustkowe (BPD-DS,biliopancreatic diversion with a duodenal switch),
– wyłączenie żołądkowe (RYGB, Roux-en-Y gastric bypass).
⇒ i wiele innych.

Zalety chirurgicznego leczenia otyłości:

  • zmniejszenie masy ciała,
  • zmniejszenie insulinooporności, stężeń lipidów, glikemii, ciśnienia tętniczego,
  • wyeliminowanie/zredukowanie patologicznych następstw nadmiernej masy ciała (np. choroba wieńcowa serca, cukrzyca, nowotwory),
  • poprawa jakości życia,
  • i wiele innych.

Wady chirurgii otyłości:

  • zaburzenia wchłaniania (witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E, K; witaminy B12 i kwasu foliowego, mikro i makroelementów m. in. wapń, cynk, żelazo),
  • i wiele innych.

Chirurgiczne leczenie otyłości w Bydgoszczy

operacyjne leczenie otyłości w Bydgoszczy

Leczeniem otyłości w Bydgoszczy zajmuje się wiele ośrodków. Na przestrzeni lat zarówno ich przybywa, jak i ubywa. Lekarze zmieniają miejsca pracy, całe zespoły ds. operacji bariatrycznych ulegają rozwiązaniu. W ich miejsce przychodzą nowi specjaliści lub odziały chirurgii otyłości są zamykane. Najlepiej odwiedź strony www danej placówki, zadzwoń i zapytaj czy usługi są aktualne.

⇒ Oddział Chirurgiczny – Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, ul. ks. R. Markwarta 4 – 6. Krótka charakterystyka: zabieg wykonywany jest laparoskopowo. W czasie operacji chirurdzy zakładają na żołądek regulowaną opaskę. *Nie jestem pewny czy oddział nadal funkcjonuje.

⇒ jeszcze kilka lat nadmierną masę ciała można było leczyć w Ośrodku Chirurgicznego Leczenia Otyłości i Chirurgii Metabolicznej – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz. Niestety cały zespół lekarzy do spraw leczenia bariatrycznego odszedł. Szpital planował nadal wykonywać operacje bariatryczne, jak jest teraz – najlepiej sprawdź na stronie szpitala.

⇒ Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej – Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz.

⇒ Centrum Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych, Centrum Medyczne Gizińscy ul. Leśna 9, 85-676 Bydgoszcz

⇒ Centrum Medyczne Stadmedica ul. Nakielska 327

⇒ Centrum Leczenia Otyłości ul. Fordońska 144

⇒ Oddział chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego im. Biziela w Bydgoszczy.