błędy zapewniają, są okazją na rozwój osobisty

Błędy jako okazja do rozwoju

tomekskorczewski.pl » Blog » Błędy jako okazja do rozwoju


Błędy są ok. To tylko informacja zwrotna. Daj sobie swobodę popełniania błędów. Ucz się na nich (są doskonałą okazją do nauczenia się czegoś nowego). Wybaczaj je sobie (nie karz się za nie). Nie rozpamiętuj ich. Niech będą dla ciebie neutralne emocjonalnie. Zaakceptuj je i to, że zawsze będziesz popełniał błędy. Nie popełniając błędów pozbawiasz się szansy na dalszą naukę i rozwój. Nie tuszuj ich, nie zamiataj pod dywan.

Błędem jest niezauważanie swoich błędów. Niewłaściwe wybory nazywamy błędami. Nie możesz kontrolować konsekwencji swoich błędów. Miej odwagę przyznawać się do nich, a zdobędziesz szacunek wśród ludzi.

Błąd a rozwój osobisty

popełniony błąd jest doskonałą okazją do nauki

Traktuj błędy jako okazje do rozwoju (jako ważny jego element), a nie jako coś negatywnego. Nie ma błędów, są tylko nauczki. Błędy są pozytywnym zjawiskiem, świadczą o tym, że coś robimy. Pozwalają zdobyć doświadczenie. Lepiej z błędem zacząć, niż perfekcyjnie zwlekać. Lepiej zrobić coś i popełnić błąd, niż nie podjąć działania i potem tego żałować, że się nawet nie spróbowało. Nie doprowadzaj do sytuacji, żebyś się zastanawiał, co by było, gdyby….

Kto nie popełnia błędów, ten nie osiąga sukcesów. Im ktoś odnosi większy sukces, tym z większą ilością błędów musiał się uporać. Wykorzystaj swoje błędy w celu bycia lepszym człowiekiem.

błąd i pomyłka pozwala zdobyć doświadczenie

Najlepiej nie popełniać tych samych błędów drugi raz. Wyciągaj z nich lekcje, nauczki, wnioski, żeby nie popełniać tych samych błędów wielokrotnie. Szybko zrozum swój błąd, popraw to, co możesz i wynieś z zaistniałej sytuacji lekcje, naukę. Unikaj „głupich” i kardynalnych błędów. Bierz odpowiedzialność za swoje błędy. Nie bój się mówić publicznie o swoich błędach. Przyznawaj się do nich. Świętuj je. Nie pozwól, aby błędy cię zatrzymały.

Mądra osoba to ta, która uczy się na własnych błędach, z kolei osoba szczęśliwa uczy się na błędach innych. Duża ilość twoich błędów może świadczyć o pracowitości.

Błędy, pomyłki szansą rozwoju – cytaty

w błędach i pomyłkach jest szansa rozwoju
 • „Ci, którzy nie uczą się z błędów przeszłości, skazani są na ich powtórzenie”. – Jim Rohn
 • „Największy błąd, jaki ludzie popełniają w życiu, to niepodejmowanie prób utrzymania się z tego, co lubią robić”. – Malcolm Forbes
 • „Największym z błędów człowieka, jest strach przed ich popełnieniem”. – Elbert Hubbard
 • „Istota ludzka otrzymała lewą stopę i prawą stopę, by mylić się najpierw w lewo, potem w prawo, znowu w lewo i od początku”. – Buckminister Fuller
 • „Ludzie uczą się na błędach. Każdy został obdarzony prawą i lewą nogą… a nie prawą oraz „nieprawą”. To nie jest „robienie bałaganu” – to „doświadczenie uczenia się”. – Bucky Fuller
 • „Nikt nigdy nie osiągnął doskonałości inaczej, niż na drodze wielu poważnych błędów”. – William E. Gladstone
 • „Jedynym prawdziwym błędem jest ten, z którego nie wyciągamy żadnych wniosków”. – John Powell
 • „Wszystkie wielkie błędy wynikają z wad charakteru”. – Fred Smith
 • „Twój zasób doświadczeń nigdy nie maleje; może natomiast rosnąć. To, że wiem tak dużo, wynika z tego, iż popełniłem w życiu tak wiele błędów”. – Buckminster Fuller
 • „Arogancja to niezdolność do przyznawania się do błędów oraz nieustanne ich powtarzanie przez jednostki, które uparcie nie dopuszczają do siebie myśli o pomyłce”. – Tim Grover z książki „Nieustępliwy”
 • „Kiedy siedzisz bezczynnie ze strachu przed popełnieniem błędu, ktoś inny popełnia wszelkie rodzaje błędów, uczy się na nich i dociera do celu, który ty chciałeś osiągnąć. I pewnie śmieje się z twoich słabości”. – Tim Grover z książki „Nieustępliwy”
 • „Branie się za coś dla pieniędzy to największy życiowy błąd. Zajmij się tym, do czego czujesz, ze masz dar, a jeśli będziesz w tym dość dobry, pieniądze przyjdą same”. – Geer Garson.