wysiłek i zaangażowanie potrzebne do zrealizowania planów

Włóż wysiłek i zaangażowanie w realizacje swoich planów

tomekskorczewski.pl » Blog » Włóż wysiłek i zaangażowanie w realizacje swoich planów


Żyj na cały etat, z pasją i zaangażowaniem. Wkładaj całe serce w to, co robisz. Włóż wysiłek w realizacje swoich planów. Myśl o wysiłku jako pozytywnej, konstruktywnej sile. Do każdego dnia podchodź z zaangażowaniem i entuzjazmem. Zwiększaj swoją aktywność.

trud i fatyga wynikająca z podejmowanej aktywności

Wykonuj daną czynność non stop, całe dnie, w dużych ilościach (np. realizacja swojego marzenia), zanurz się w 100% w czynnościach, które chcesz się nauczyć i opanować. Czytaj, myśl, mów, a będzie to przenikało do twojego życia. W ten sposób możesz sprawdzić do czego taki wysiłek i zaangażowanie cię doprowadzi.

aktywna postawa przyczynia się do sukcesu

Zaangażowanie w niepełnym wymiarze, przynosi efekty w niepełnym wymiarze. Chcesz mieć połowiczne rezultaty, to działaj na „pół gwizdka”. Zaangażuj się w coś, albo z tego zrezygnuj.

Wysiłek i zaangażowanie

człowiek, mężczyzna podejmujący wysiłek, czynny udział oraz zaangażowanie
  • Zaangażowanie rodzi zaufanie.
  • „Twój wysiłek przynosi rezultaty tylko wtedy, gdy nie rezygnujesz, lecz uparcie idziesz na przód”. – W. Clement Stone
  • „Stały i zdecydowany wysiłek potrafi przełamać każdy opór i usunąć wszelkie przeszkody”. – Claude M. Bristol
  • „Jest różnica między zainteresowaniem a oddaniem. Gdy jakaś czynność cię interesuje, wykonujesz ją tylko wtedy, gdy jest ci wygodnie. Jeśli zaś jesteś czemuś oddany, nie ma żadnych wymówek, liczą się jedynie wyniki”. – Ken Blanchard
  • „We wszelkich ludzkich sprawach widać wysiłek i efekt; intensywność tego wysiłku jest miarą efektu”. – James Allen
  • „Biorąc pod uwagę wszystkie akty tworzenia, odkrywa się jedną elementarną prawdę: gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy, wspiera nas Opatrzność”. – Johann Wolfgang Goethe
  • „Bez emocjonalnego, fizycznego, umysłowego i duchowego zaangażowania trudno ci będzie osiągnąć cokolwiek”. – Jeffrey Gitomer
  • „Nic nie napawa otuchą bardziej niż niekwestionowana zdolność człowieka do świadomych wysiłków uwznioślających jego życie”. – Henry David Thoreau
  • „Nie ma oddania bez zaangażowania….Nie ma zaangażowania – nie ma oddania”. – Stephen R. Covey.