wskaźnik whr czyli stosunek obwodu talii do bioder

Wskaźnik WHR – stosunek obwodu talii do obwodu bioder

tomekskorczewski.pl » Blog » Wskaźnik WHR – stosunek obwodu talii do obwodu bioder


Bardzo ważne z punktu widzenia zdrowotnego, jest nie tylko ilość tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka, lecz jej rozmieszczenie. Jeżeli dwie osoby ważą tyle samo i mają jednakową zawartość tkanki tłuszczowej, to nie znaczy, że w tym samym stopniu narażone są na występowanie negatywnych skutków nadmiernej masy ciała. Według wielu badaczy otyłość brzuszna (typu jabłko) stanowi większe zagrożenie dla zdrowia człowieka, w porównaniu do otyłości pośladkowo – udowej (typu gruszka).

Jak obliczyć rozmieszczenie tkanki tłuszczowej?

whr wzór, jak obliczyć

Do tego celu wykorzystuje się wskaźnik WHR (Waist/Hip Ratio).

WHR = obwód talii / obwód bioder.

Na podstawie otrzymanych wyników możemy wyróżnić dwie postacie otyłości:

  • otyłość brzuszną (typu jabłko)
otyłość brzuszna typu jabłko
  • otyłość pośladkowo – udową (typu gruszka)
otyłość typu gruszka, pośladkowo - udowa

Interpretacja wyników:

WHR > 1,0 u mężczyzn i WHR > 0,8 u kobiet świadczy o otyłości brzusznej. WHR < 1,0 u mężczyzn i WHR < 0,8 u kobiet świadczy natomiast o otyłości pośladkowo-udowej.

Stosuje się także inne kryteria (zwłaszcza w wielu pracach klinicznych), gdzie za graniczne wartości WHR (przyjęto > 0,9 dla mężczyzn i > 0,85 dla kobiet).

Jak dokonać pomiaru obwodu talii i bioder?

pomiar obwodu talii i obwodu bioder

Pomiar obwodu talii dokonuje się między dolnym brzegiem łuku żebrowego i górnym grzebieniem kości biodrowej w linii pachowej. Jeżeli u badanej osoby nie ma wcięcia w talii to pomiar wykonuje się w miejscu najszerszego obwodu brzucha lub obwodu mierzonego na wysokości trzech centymetrów powyżej pępka.

Z kolei obwód bioder na wysokości (w najszerszym miejscu) krętarzy większych kości udowych. Według innej definicji obwód bioder mierzy się w najszerszym miejscu między wyrostkiem mieczykowatym mostka, a grzebieniem kości biodrowej. Na podstawie jeszcze innej definicji: na wysokości najszerszego wymiaru pośladków lub na wysokości kolców biodrowych przednich górnych.