co to jest proaktywność

Co to jest proaktywność?

tomekskorczewski.pl » Blog » Co to jest proaktywność?


Proaktywność to przejmowanie inicjatywy. To zdawanie sobie sprawy, że twoje życie nie jest dziełem przypadku, tylko wynikiem twoich decyzji. To wzięcie za siebie odpowiedzialności. Podejście proaktywne zakłada, że zmiany zaczynają się od wewnątrz. Proaktywnym wyborem jest szczęście, jak i nieszczęście.

proaktywny wybór między szczęściem a nieszczęściem

Bądź siłą sprawczą. Twój los leży w twoich rękach. Nie bądź na łasce okoliczności zewnętrznych. Nie pozwól, aby twoim zachowaniem kierowały czynniki zewnętrzne. Zaakceptuj to, na co nie masz wpływu i zajmij się tym, co możesz kontrolować.

Koncentruj się na tym, na co masz wpływ. Skupiaj się na pracy w kręgu twojego wpływu. Zamiast dostosowywać się zacznij działać. Podejmuj, dotrzymuj i wywiązuj się ze swoich zobowiązań i obietnic.

definicja i znaczenie zobowiązań i obietnic

Ludzie proaktywni nie pozwalają, żeby ich stan emocjonalny zależał od kogoś innego. W zwiększaniu proaktywności pomaga wyobraźnia i sumienie. Podstawę proaktywności daje poczucie misji.

* artykuł pt. „Co to jest proaktywność” napisałem na podstawie książki „7 nawyków skutecznego działania”, której autorem jest Stephen R. Covey.

książka 7 nawyków skutecznego działania i jej rozdział bądź proaktywny