buduj swoją pewność siebie

Pewność siebie. Miej wysoką samoocenę oraz ufaj sobie

tomekskorczewski.pl » Blog » Pewność siebie. Miej wysoką samoocenę oraz ufaj sobie


Miej wysokie poczucie własnej wartości, wysoką samoocenę. Rób wszystko, aby zachować wysoką samoocenę, ponieważ jest ona zaczynem postępu, rozwoju. Nie interesuj się przesadnie, co myślą o tobie inni ludzie. Ufaj sobie. Dotrzymuj danego sobie słowa.

Pewność siebie

zbudowana wysoka pewność siebie

Bądź pewny siebie. Pewność siebie zdobywaj poprzez działanie, wykonywanie podstawowych ruchów. Daje ona spójność oraz wynika z wiedzy. Czym więcej pewności siebie tym więcej odwagi do ponoszenia ryzyka (jesteś w stanie zaakceptować większe ryzyko). Pewność siebie eliminuje strach. Nie buduj jej na opiniach innych ludzi.

Wysoka samoocena

wysoka samoocena zbudowana na doświadczaniu życia

Wysoką samoocenę zdobywaj poprzez częste powtarzanie określonego zachowania i zdobywanie doświadczeń. Doświadczanie powoduje wzrost samooceny. Mów o sobie dobrze.

Zaufanie do siebie

zaufanie oraz jak ufać sobie

Ufaj sobie. Ufaj samemu sobie bardziej, niż innym ludziom. Czuj się swobodnie z tym, co już wiesz i umiesz. Bądź godny zaufania. Mówienie o mocnych i słabych stronach buduje zaufanie. Ludzie nie zastanawia się wtedy, gdzie jest ukryty haczyk.

Poczucie własnej wartości

budować codziennie poczucie własnej wartości
  • „Pewność siebie jest zaraźliwa. Tak jak i brak pewności siebie”. – Vince Lombardi
  • „Życie jest zbyt krótkie by nie mieć o sobie przesadnie dobrego zdania”. – Gene Simmons
  • „Lepiej, kiedy ci ufają, niż kiedy cię lubią. Ostatecznie zaufanie i szacunek na ogół przynoszą w efekcie miłość”. – Stephen R. Covey
  • „Pewność siebie oznacza rozpoznanie wadliwych rozwiązań oraz elastyczność i wiedzę, w jaki sposób wprowadzić poprawki”. – Timg Grover z książki „Nieustępliwy”
  • „Pewność siebie oznacza, że potrafisz śmiać się z siebie i nie traktujesz poważnie każdej komplikacji”. – Tim Grover z książki „Nieustępliwy”.