Dietetyka, odżywianie

zdrowotne konsekwencje nadmiernej masy ciała w postaci otyłości i nadwagi

Konsekwencje zdrowotne otyłości i nadwagi


Powszechnie występujące zjawisko epidemii otyłości powstało w II połowie XX i na początku XXI wieku. Niegdyś osoby otyłe były uważane za zdrowe, budziły większe zaufanie i sympatię. Większa masa ciała kojarzyła się z dobrobytem i stanowiła powód do dumy. Obecnie w XXI wieku otyłość uważana jest za chorobę, której powikłania prowadzą do przedwczesnej śmiertelności. Światowa Organizacja Zdrowia prognozuję, że w 2025 roku nadwaga i otyłość będzie występowała u około 25 % społeczeństwa na świecie. WHO szacuję również, że w 2050 roku na otyłość będzie chorowało 50% kobiet i 60% mężczyzn.

Konsekwencje zdrowotne otyłości i nadwagi Read More »

biologiczne czynniki występowania otyłości

Biologiczne, wewnątrzustrojowe czynniki występowania otyłości


Do biologicznych czynników występowania otyłości zalicza się:

  • zaburzenia gospodarki hormonalnej
  • wrodzone wady organiczne
  • czynniki o podłożu genetycznym – wpływające na mechanizmy kontroli głodu i sytości.

Biologiczne, wewnątrzustrojowe czynniki występowania otyłości Read More »

nadwaga i otyłość u kobiet i mężczyzn

Epidemiologia nadwagi i otyłości


W 2008 roku Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport z którego wynikało, że 1,5 mld osób miało nadwagę, a 500 mln osób było otyłych (300 mln kobiet i 200 mln mężczyzn). Nadmierna masa ciała występowała w krajach rozwiniętych, a także w rozwijających się. Na podstawie badań NHANES (National Health nad Nutrition Examination Survey) zrealizowanych w latach 2007 – 2008 w USA, występowanie nadwagi stwierdzono u 64,1% kobiet i 72,3% u mężczyzn, a otyłości odpowiednio u 35,5% kobiet i 32,2% mężczyzn.

Epidemiologia nadwagi i otyłości Read More »

co to jest otyłość

Co to jest otyłość?


Otyłość jest to choroba przewlekła, stanowiąca poważny problem zdrowotny, ekonomiczny i społeczny. Określana jest epidemią XXI wieku. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to „patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, które przekracza zarówno jego fizjologiczne potrzeby, jak i możliwości adaptacyjne. To patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej może prowadzić również do niekorzystnych skutków dla zdrowia”.

Co to jest otyłość? Read More »