analiza składu ciała interpretacja wyników

Interpretacja wyników analizy składu ciała

tomekskorczewski.pl » Blog » Interpretacja wyników analizy składu ciała


Analiza składu ciała – interpretacja wyników badania.
Za pomocą analizy składu ciała możemy zbadać wiele parametrów. Znajdziesz tutaj wyjaśnienie, interpretacje wyników badania. Z kolei, jeżeli interesuje Cię metodyka samej analizy (czyli jak się do niej przygotować, jakie są przeciwwskazania do jej wykonania, sam przebieg badania oraz wytyczne), to więcej na ten temat napisałem w tym miejscu: analiza składu ciała Bydgoszcz.

Najczęściej spotykane skróty

najczęściej spotykane skróty badania składu ciała
 • AC (Abdominal Circumference) – szacunkowa wartość obwodu brzucha w okolicy pępka
 • AMB (Age Matched Body) – wiek metaboliczny
 • AMR (Active Metabolic Rate) – aktywna przemiana materii
 • BC (Body Composition) – komponenty ciała
 • BCM (Body Cell Mass) – komórkowa masa ciała
 • BF (Body Fat) – masa tkanki tłuszczowej, inny skrót to BFM
 • BFM (Body Fat Mass) – masa tkanki tłuszczowej
 • BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) – analiza impedancji bioelektrycznej
 • BM (Bone Mass) – masa tkanki kostnej
 • BMC – zawartość minerałów kostnych
 • BMI (Body Mass Inex) – stosunek masy ciała do wzrostu
 • BMR (Basic Metabolic Rate) – podstawowa przemiana materii, inny stosowany skrót to PPM
 • IBW (Ideal Body Weight) – idealna masa ciała
 • ICW (Intracellular Water) – woda wewnątrzkomórkowa
 • ECM (Extracellular Mass) – pozakomórkowa masa ciała
 • ECW (Extracellular Water) – woda zewnątrzkomórkowa
 • FFM (Fat Free Mass) – beztłuszczowa masa ciała
 • FM (Fat Mass) – masa tkanki tłuszczowej
 • LBM (Lean Body Mass) – beztłuszczowa masa ciała
 • MBF (Mass Body Fat) – masa tkanki tłuszczowej
 • MM (Muscle Mass) – masa tkanki mięśniowej
 • PBF (Percentage Body Fat) – masa tkanki tłuszczowej wyrażona w procentach
 • PPM – Podstawowa Przemiana Materii
 • SFM (Subcateous Fat Mass) – masa tkanki tłuszczowej podskórnej
 • SLM (Soft Lean Mass) – masa tkanek miękkich
 • SMM (Skeletal Muscle Mass) – masa mięśni szkieletowych
 • TBW (Total Body Water) – całkowita zawartość wody w organiźmie
 • TEE (Total Energy Expenditure) całkowity wydatek energetyczny
 • TM (Total Mass) – całkowita masa ciała
 • VFA (Visceral Fat Area) – obszar tłuszczu trzewnego
 • VFL (Visceral Fat Level) – poziom tłuszczu trzewnego
 • VFR (Visceral Fat Rating) – wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • WHR (Waist to Hip Ratio) – wskażnik talia-biodro

Analiza składu ciała – normy

analiza składu ciała i normy dla wyników

Poniżej przedstawiam normy dla wyników badania składu ciała. Normy podane są dla osoby dorosłej o standardowej masie ciała. Wiadomym jest, że zakres norm będzie się różnił, w zależności od wielu czynników np. płci, wieku badanego, masy ciała, stanu zdrowia czy stopnia wytrenowania. W celu szczegółowej interpretacji wyników proszę o kontakt telefoniczny.

***** w budowie