czym jest wolność dla człowieka

Czym jest wolność?

tomekskorczewski.pl » Blog » Czym jest wolność?


Wolność to stan umysłu. Czujesz się wolny na tyle, na ile wierzysz, że jest to prawda. To robienie tego, co sobie zaplanowaliśmy, zamarzyliśmy. To realizacja naszych celów, podążanie swoją drogą. To samodyscyplina – dyscyplina. To przestrzeń między bodźcem, a reakcją.

wolny człowiek jest niezależny od porażki i sukcesu

To robienie rzeczy, których nie chcemy robić w danym momencie ale powinniśmy je robić. To życie po swojemu, tak jak ci się podoba. To bycie tym, kim się jest naprawdę. Jest w nas na poziomie ducha. Jeżeli będziemy pozbywali się lęków, będziemy stawali się wolni.

Człowiek jest wolny tylko wtedy, gdy sobie uświadomi, że nigdzie nie przynależy, ponieważ jego miejsce jest wszędzie. Prawdziwa wolność to nieograniczanie się przez miejsca i rzeczy. Bycie wolnym to nie przejmowanie się cudzymi opiniami, to odwaga bycia nielubianym.

wyzwolenie i samodzielność, autonomia i swoboda

Bądź wolny od porażki i sukcesów. Trudno odebrać ludziom raz daną swobodę.

Co to jest wolność?

Co to jest wolność osobista i emocjonalna?
  • „Być wolnym to nie tylko zrzucić okowy, lecz także żyć w sposób, który szanuje i wzmacnia wolność innych”. – Nelson Mandela
  • „Nie jest wolny ten, kto nie jest panem samego siebie”. – Epiktet
  • „Wolność nie oznacza możliwości robienia lub zaniechania czegoś, co chcę robić lub zaniechać. Wolność to dyscyplina w realizowaniu rzeczy, który postanowiłem”. – Bodo Schafer
  • „Ostatnią z wolności człowieka jest możliwość samodzielnego decydowania o swoim podejściu do każdej zaistniałej sytuacji”. – Viktor Frankl
  • „Kiedy szedłem do bramy, która miała prowadzić ku wolności, wiedziałem, że jeśli nie zostawię za sobą goryczy i nienawiści, nadal będę siedział w więzieniu”. – Nelson Mandela.
  • „Rozpoznanie siebie jako świadomość jest prawdziwą wolnością”. – Eckhart Tolle z książki „Mowa ciszy”
  • Prawdziwa wolność i jednocześnie koniec cierpienia to żyć tak, aby całkowicie wybierać i zgadzać się na to, co czujesz i czego doświadczasz w danym momencie”. – Eckhart Tolle z książki „Mowa ciszy”
  • „Ceną wolności w relacjach międzyludzkich jest bycie nielubianym przez innych”. – z książki „Odwaga bycia nielubianym”.