nie porównuj się z innymi ludźmi, osobami

Nie porównuj się z innymi

tomekskorczewski.pl » Blog » Nie porównuj się z innymi


Porównanie się to złodziej radości. Porównywanie się z innymi może powodować zawiść, zazdrość, smutek oraz inne negatywne uczucia i emocje.

porównywanie się powoduje smutek

Nie porównuj się z innymi. Porównuj się tylko z samym sobą, w celu zmierzenia postępów. Nie ścigaj się z innymi, ścigaj się z samym sobą. Wznoś się ponad samego siebie, a nie ponad innych ludzi. Nigdy nie mierz swojej wartości cudzą miarą – mierz się, swoją własną miarą.

Porównywanie się

przestań porównywać się z innym człowiekiem
  • „Nie ma niczego zaszczytnego w byciu lepszym niż jakakolwiek inna osoba. Prawdziwy zaszczyt to wznieść się ponadto, kim się było w przeszłości”. – Robin Sharma
  • „Nie porównuj się z tym, kim inni są dzisiaj, ale z tym, kim ty byłeś wczoraj”. – Jordan B. Peterson.