podejmowanie wyzwania wielkiego i trudnego

Podejmuj wyzwania

tomekskorczewski.pl » Blog » Podejmuj wyzwania


Wyzwania pomagają nam poznać samego siebie. Dzięki nim dowiadujemy się prawdy o sobie samym. Przyczyniają się do ogromnego osobistego rozwoju. Przypominają nam o nowym życiowym celu.

Mobilizuj się wielkimi wyzwaniami, stawiaj im czoła, kochaj je. Wyznaczaj sobie wciąż nowe oraz podejmuj je cały czas.

wyzwanie życiowe jako okazja do rozwoju osobistego

Wyzwania pokazują nam, że miłość mieszka w nas i to, że my sami jesteśmy największą miłością swojego życia.

motywacja działania spowodowana wyzwaniami
  • „Wyzwania są jądrem życia i głównym motywem działania. Jeśli mamy przed sobą ocean, przepływamy go. Jeśli stykamy się z chorobą, leczymy ją. Jeśli coś jest złe, sprawiamy, że staje się dobre. Jeśli możemy pobić rekord – bijemy go. Jeśli mamy przed sobą górę, wspinamy się na nią”. – James Ullman.