dietetyka bydgoszcz, studia, kursy i szkolenia

Dietetyka Bydgoszcz: studia, kursy i szkolenia

tomekskorczewski.pl » Blog » Dietetyka Bydgoszcz: studia, kursy i szkolenia


Żywieniem człowieka zajmuje się coraz więcej osób. Kierunek studiów „dietetyka” tak jak kiedyś był na niewielu uczelniach, tak teraz można go spotkać w każdym większym mieście, w tym również Bydgoszczy. Studia są zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Z roku na rok kolejni absolwenci opuszczają mury uczelni, następnie szukają miejsca zatrudnienia. Młoda osoba ma w ręku dyplom, a na nim upragniony tytuł zawodowy dietetyk. Chce znaleźć wymarzoną pracę, ale ten sam dyplom ma też innych kilkadziesiąt lub kilkaset osób i zaczynają się problemy. Pracodawca mając do wyboru tyle osób o podobnych kwalifikacjach, również ma kłopot – problem bogactwa.

Chcąc wyróżnić się z tłumu i sprostać konkurencji, warto oprócz bieżącej nauki na studiach, zdobywać wiedzę na wszelkiego rodzaju szkoleniach i kursach. Jest to doskonała forma rozwoju, która na starcie da Wam przewagę i pokaże inny punkt widzenia, częstokroć różny od spojrzenia akademickiego. Tyle krótkiego wstępu, proszę zapoznajcie się z poniższymi informacjami i podejmijcie słuszny wybór o formie kształcenia, bo naprawdę warto.

Kurs dietetyka Bydgoszcz – co wybrać?
Na jaki temat szkolenia się zdecydować?
Bydgoszcz dietetyka – gdzie i czy warto studiować?

Studia licencjackie i magisterskie

studia licencjackie i magisterskie w bydgoszczy na różnych uczelniach

W Bydgoszczy kształcenie na kierunku dietetyka odbywa się na poniższych uczelniach:

BSW – BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA

Ul. Unii Lubelskiej 4C

Studia 1 stopnia (licencjat)

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Forma: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne

Koszt: 1 rok 4400 zł, 2 rok 4900 zł, 3 rok 5400 zł

Specjalności:

Dietetyka i terapia dietą

Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Żywienie w chorobach onkologicznych i paliatywnych

Żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych

Dietetyka w geriatrii i gerontologii

CM – UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY

Wydział Nauk o Zdrowiu

Ul. Jagiellońska 13

Studia 1 stopnia (3 lata)

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

WSG – WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI

Biuro rekrutacji: ul. Garbary 2 (bud. C, pok. C007)

Kierunek: dietetyka

Studia licencjackie: 6 semestrów

Koszt całkowity: 4900 zł

WSB – WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Budynek A, pokój nr A001
ul. Fordońska 74

Studia: niestacjonarne

Kierunek: turystyka

Specjalność: trener personalny z dietetyką

Czesne: od 242 zł miesięcznie lub 1 rok: 4150 zł, 2 rok: 4450 zł, 3 rok: 4450 zł

Studia podyplomowe

studia podyplomowe na wyższej szkole nauk o zdrowiu

WSNoZ – WYŻSZA SZKOŁA NAUKI O ZDROWIU

ul. Jagiellońska 4 (I piętro), centrum Bydgoszczy

Całkowity koszt studiów: 3200 zł

*można się starać o dofinansowanie z UP oraz PFRON

Czas trwania: 2 semestry

System zajęć: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 – 3 tygodnie

WSB – WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Ul. Fordońska 74

Kierunek: trener rozwoju osobistego z psychodietetyką

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 160

Liczba zjazdów: 10

Koszt: 395 zł/miesięcznie, koszt całkowity: 3950 zł

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI

Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, budynek C, pok. C005
85-229 Bydgoszcz

Kierunek: dietetyka kliniczna

Czas trwania: 2 semestry

Ilość godzin: 173

Cena: 3600 zł

BSW – BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA

Ul. Unii Lubelskiej 4C

Kierunek: psychodietetyka

Czesne: 4500 zł (w promocji 3900 zł)

Kierunek: dietetyka chorobach wewnętrznych i metabolicznych

Forma studiów: studia niestacjonarne, zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu (sobota, niedziela)

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 180

Cena: 3050 zł

CM

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9

Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)

Czas trwania: 2 semestry

Kosz całkowity studiów: 3300 zł

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

ul. Toruńska 55-57, budynek A, pokój 1A

kierunek: dietetyka z modułem dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi

*szkoła prawdopodobnie nie prowadzi już tego kierunku, najlepiej sprawdź na stronie uczelni czy faktycznie tak jest

Bydgoskie kursy i szkolenia

bydgoskie kursy i szkolenia i tematyka szkoleń

Tematyka szkoleń:

Tematów szkoleń jest bardzo dużo, a zatem w jaki sposób dokonać wyboru? Nie ma reguły. Wybierajcie takie szkolenia, które poszerzają Waszą wiedzę, które są prowadzone przez kompetentne osoby, a ich cena jest adekwatna do jakości usługi.

SKK – SZKOŁY KURSY KARIERA
ul. Jagiellońska 4 (2 piętro)
Centrum Bydgoszczy

Kierunek: akademicki kurs zawodowy dietetyki i psychodietetyki

Czas trwania: 1 rok (dokładnie 10 miesięcy)

Koszt: 1900 zł

System zajęć: zajęcia odbywają się weekendowo, 2 razy w miesiącu (sobota i niedziela)

Kurs dietetyki:
30 godzin w cenie 429 zł (*uwaga: sprawdź czy jest możliwość odbycia kursu online. Wydaję mi się, że w Bydgoszczy kursu nie organizowano, jednakże mogę się mylić. Najlepiej zadzwoń do SKK i się upewnij)

SZKOŁA DLA DOROSŁYCH ŻAK

Ul. Dworcowa 104/108 Bydgoszcz

Kierunek kursu: psychodietetyka

*kurs prowadzony jest online

Cena: 629 zł

Czas trwania: 90 godzin

AKADEMIA ZDROWIA

ul. Powstańców Wielkopolskich 26 (II piętro)

85-090 Bydgoszcz

Kierunek szkolenia: dietetyka weterynaryjna

Ilość godzin dydaktycznych: 30

Czas trwania: 4 dni weekendowo, w godzinach 9:00 – 15:00

Gdzie mogę pracować po skończeniu nauki?

praca po skończeniu nauki na kierunku bydgoszcz dietetyk studia

Praca Bydgoszcz w zawodzie dietetyk. Zakończone studia, dają możliwość zatrudnienia w poniższych miejscach:

 • firmy cateringowe
 • hotele
 • można pracować na stanowiskach: dietetyk, asystent dietetyka, trener personalny, specjalista ds. żywienia
 • poradnia żywieniowa
 • poradnie dietetyczne
 • prywatne gabinety dietetyczne
 • przedsiębiorstwa turystyczno – hotelarskie
 • przedszkola
 • restauracje
 • sanatoria
 • Spa/Wellness
 • szkoły (m.in. jako nauczyciel w zakresie żywienia człowieka i dietetyki)
 • szpitale – działy żywienia
 • urzędy administracji rządowej i samorządowej
 • w centrach sportowych
 • w klubach fitness
 • w placówkach odnowy biologicznej
 • własna działalność gospodarcza
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady żywienia zbiorowego
 • żłobki.

Korzyści – czyli dlaczego warto studiować dietetykę?

jakie korzyści daje studiowanie i dlaczego warto
 • poznanie dziedziny życia, z którą mamy do czynienia na co dzień. Każdy człowiek je i pije, dlatego wato dowiedzieć się jak to robić prawidłowo
 • możliwość zatrudnienia w wielu miejscach
 • możliwość udziału w ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach naukowych
 • umiejętność przygotowywania potraw dla osób zdrowych i z różnymi jednostkami chorobowymi
 • umiejętne zastosowanie obróbki technologicznej w sporządzaniu potraw
 • poprawa stanu zdrowia dzięki nabytym umiejętnością (zdrowia swojego oraz osób zainteresowanych).

Przykładowe przedmioty z programu nauczania

przedmioty z programy nauczania
 • chemia ogólna żywności
 • psychologia i psychodietetyka
 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • towaroznawstwo żywności
 • technologia gastronomiczna
 • podstawy żywienia człowieka
 • analiza i ocena jakości żywności
 • technologia żywności
 • biochemia ogólna i żywności
 • podstawy dietetyki
 • kliniczny zarys chorób z zaleceniami dietetycznymi
 • zasady żywienia zbiorowego
 • dietoterapia
 • diety alternatywne
 • podstawy profilaktyki żywieniowej
 • prawo i prawo żywnościowe
 • żywienie kliniczne
 • edukacja żywieniowa i prozdrowotna
 • catering i wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • dietoterapia
 • żywienie kobiet ciężarnych
 • przechowalnictwo żywności
 • żywienie dzieci i młodzieży
 • psychodietetyka
 • żywienie w sporcie i rekreacji.