motywacja do działania

Motywacja

tomekskorczewski.pl » Blog » Motywacja


Motywacja to stan emocjonalny, a żaden stan emocjonalny nie jest stały. Prawdziwa motywacja powinna wynikać, pochodzić z wnętrza. Odnajduj wewnętrzne motywy. Nie opieraj swoich działań tylko na motywacji, ponieważ jest ona zawodna. Poleganie na motywacji na dłuższą metę może okazać się nieskuteczne.

Nie warto polegać na motywacji, ponieważ jest ona zależna od twojego samopoczucia (w danej chwili). Uczucia ludzkie są zmienne i nieprzewidywalne. Wpływają na nie np. zewnętrzne bodźce, stan zdrowia, hormony, jakieś zdarzenia i wiele innych okoliczności, które w jednej chwili mogą zmienić twój sposób postrzegania świata. Kolejny problem z motywacją jest taki, że skupia się na celu, a nie na sposobie jego osiągania.

Motywacja a działanie

jaki ma wpływ motywacja na rozpoczęcie działania

Motywacja wcale nie musi poprzedzać działania (nie potrzebujesz jej, żeby zacząć). Wiele rzeczy można robić bez motywacji i chcenia. Pojawia się ona w trakcie działania, robienia. To ruch generuje motywacje, a zatem chcąc ją uzyskać zacznij coś robić. Podjęcie działania pobudza motywacje. Nawet drobne, ale systematyczne wyniki podtrzymują twoją chęć do działania. Motywacja słabnie, jeżeli nie wykonujesz żadnego ruchu (podtrzymuj ją cały czas działaniem).

wpływ poznania motywu na wyniki

Im więcej powodów działania, tym większa motywacja. Poznaj to, co cię motywuje, co napędza cię do tego, żeby rano wstawać z łóżka. Odkryj swoją motywacje do pracy.

Ludzi bardziej motywuje możliwość utraty czegoś, niż zyskania – strata przeważa nad zyskiem. Ludzi motywują niezaspokojone potrzeby.

Chcąc innych zmotywować, samemu bądź zmotywowany. Chcąc zmotywować innych do ciężkiej pracy, pokaż im, jak ty samemu ciężko pracujesz. Jedną z najwyższych form motywowania ludzi jest pokazanie im, że ma się do nich zaufanie. Szukasz motywacji u innych ludzi? Ok, ale niech motywują cię najlepsi.

zmotywowany mężczyzna do pracy
  • „Gdy ktoś jest głupcem i otrzymuje motywację, staję się jedynie zmotywowanym głupcem”. – Jim Rohn
  • „Potrzeba jest silniejszą motywacją do działania niż pragnienie i ochota”. – Jeffrey Gitomer
  • „Człowiek może znieść każde ‘co’, jeśli ma dostatecznie duże ‘dlaczego’”. – Friedrich Nietzsche
  • „Motywacja wypływa ze wzbogaconego poczucia kompetencji”. – Brian Tracy.